500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">Myu sha hpyendap hpe kangka let woi awn nga ai CS.Du kaba Gunhtang Gamshawng .    克钦独立军总参谋长棍汤干双作战总指挥500)this.st" name="Description" />
您当前位置:

Padang hkrun lam majan masing 胜利之路作战总指挥

2011/9/6 0:00:00点击数(0)已有0人评论

Myu sha hpyendap hpe kangka let woi awn nga ai CS.Du kaba Gunhtang Gamshawng .

    克钦独立军总参谋长棍汤干双作战总指挥

Mung shawa masha kaji kaba ramma ni yawng kam hpa nga ai  Ram ningbaw VCS .Du kaba Sumlut Gunmaw

    为了景颇民族解放与独立战争中,"胜利之路"作战计划总部副总指挥,克钦独立军副总参谋长春雷棍莫。年青的军事指挥官。

 

 Jinghpaw wunpawng mungdan mung masa hpe labau ningnan galai shai na .amyu sha shanglawt hte grin ai tengman ai simsa lam hpe lu na matu PADANG HKRUN LAM MAJAN MASING hpe awng dang hkra ta tut woi awn nga ai hpyen kaman ninghkring ni.

 jinghpawland.com

请扫描左边的黑白二维码图片,即可识别关注“景颇大地”公众号0% (0)
0% (10)
0
 

新闻推荐

    暂无相关信息!